Bitcoin wallet android

Vad är bitcoin? En kort beskrivning.

Vad är Bitcoin och varför ska jag använda det. Det är tyvärr ofta som folk krånglar till det väldigt, men här ska jag försöka att förklara så enkelt som möjligt.

Bitcoin baseras på matematik

och är pengar utan statlig inverkan. Stater kan alltså inte påverka hur bitcoin utvecklas eller värderas. Bitcoin lagras i en digital plånbok, dessa kan skapas utan kostnad med hjälp av ett program på din dator, eller i telefonen. Det finns även ett antal tjänster online där man kan skapa sig en plånbok. Användare av bitcoin kan skicka XBT (som den föreslagna ISO-koden är) från en bitcoin-plånbok till en annan oavsett var i världen denne befinner sig. Skicka tar normalt inte mer än någon minut eller två och kostar inget eller väldigt lite. Det går att skicka bitcoins helt utan kostnad men det kan eventuellt ta lite tid då innan dessa kommer fram beroende på belastning på nätverket eftersom man då får en lägre prioritering.

Alla transaktioner med bitcoins är tillgängliga för vem som helst att se. Man kan se från vilken plånbok, till vilken plånbok och summa XBT som skickats. Man kan inte se vem som äger en specifik plånbok eller adress. All denna information lagras i bitcoinnätverket och kommer alltid att ligga kvar där. Den mest kända webbplatsen där man kan se detta är blockchain.info. All denna information lagras i block, dessa block baseras på blocket innan vilket innebär att det inte går att modifiera tidigare information i denna kedja av block.

Bitcoin är öppen källkod (Open source). Detta innebär att källkoden till programmen är öppna och tillgängliga för vem som helst som vill se. Detta borgar för att programmen inte gör något tråkigt med dina bitcoins. Bitcoin skrivs nästan alltid ut med 8 decimaler. Detta för att man skall kunna skicka väldigt små summor, t.ex. om en XBT är värd 5000 kr så blir den minsta enheten 0,00000001 XBT värd  0,00005 kr.

Det finns två sätt att skaffa bitcoins,

  1. Få av någon som har bitcoins. Detta kan du göra på någon av de växlingsställen som finns. Dessa finns över hela världen, i Sverige har vi ex. FYB-SE, Safello. För närvarande är de största utländska Bitstamp, Bitfinex och Btce enligt diagrammet hos blockchain.info. Det går också utmärkt att köpa från någon direkt via t.ex. localbitcoins.com.
  2. Bitcoin mining. Detta är på det sätt bitcoin skapas. Antingen skaffar man en miner eller så köper man kapacitet i så kallad cloud mining hos t.ex. CEX.io. En miner gräver efter den rätta kombinationen i en komplex algoritm. Denna algoritm blir svårare och svårare ungefär var tionde dag. Hur mycket svårighetsgraden höjs beror på hur mycket ny miningkapacitet som kommit in i nätverket. Detta för att målet att ett block skall lösas ungefär var 10:e minut. När ett block löses så betalas 25 BTC (XBT) ut till den miner som löst blocket. Nu för tiden så är det väldigt komplicerat att lösa ett block så man kan normalt inte göra det själv. Det skulle innebära en massiv investering i specialiserad hårdvara, s.k. miners. I ett tidigt skede av bitcoin mining så kunde man köra mining med sin dators CPU och senare GPU (grafikprocessor) men detta är numera olönsamt då det man får ut är mindre än elen kostar att driva datorn. Skall man göra mining nu för tiden så måste man ha en specialanpassad dator, en s.k ASIC (Application Specific Integrated Circuit).

För närvarande finns det

några problem med bitcoins som jag ser det. Dels ligger det ett stort ansvar med att förvara sitt värde själv. I den traditionella världen så sköter bankerna om detta åt oss. Skulle vi tappa bort lösenordet eller liknande så kan vi alltid ringa eller gå in på ett kontor och återställa det. Med bitcoin är det inte riktigt samma sak, det är upp till dig att försäkra dig om att du kan återställa din plånbok. Skulle du tappa bort eller råka förstöra din plånbok så går den normalt inte att återskapa igen.

Dels har växelkursen mot traditionella valutor varit väldigt volatil vilket innebär att gemene man inte törs köpa bitcoin då de nästa dag skulle kunna halverats i värde. Det finns dock många tecken på att XBT håller på att mogna och att fluktuationerna mot valutor minskar.