Google Earth

Google Earth Professional gratis

Nu kan man använda Google Earth Professional utan kostnad. Den har tidigare kostat kring 3000 kronor, men kräver nu enbart att man registrerar sig för en licensnyckel. Skillnaderna på Pro gentemot den vanliga är att man har bättre mätverktyg. Det går även att arbeta med lager på ett annat sätt samt att det går att spela in video samt skriva …

Dela gärna! Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestShare on VKShare on StumbleUponBuffer this page